Dating ryssland mtn dating online

Katarinas berömde företrädare Peter I, också med tillnamnet den store, hade genom det långvariga kriget mot Sverige sett till att Ryssland kommit fram till havet, till Östersjön. Under hennes regeringstid utkämpades två långvariga krig med Osmanska riket, 1768––91.Däremot hade han misslyckats i sina krig mot Osmanska riket. Båda var mycket grymma och blodiga, och betydde i förlängningen turkarnas reträtt från Europa.Hennes modersmål var tyska, men genom sin franska guvernant lärde hon sig även perfekt franska.

Trots det mycket ringa samlivet mellan makarna föddes 1754 sonen Paul, vars börd omgående blev omtvistad.Potemkin kom från Smolensk och hade utmärkt sig för tapperhet i kriget mot turkarna.Han var inte vacker, bland annat saknade han ett öga, och han bet på naglarna. Det fanns en omåttlighet i hans tankar och förehavanden.Men även diplomatiskt var Katarina framgångsrik, delvis beroende på den europeiska oreda som vållades av franska revolutionen.Katarina och de ryska utrikespolitikerna hade en vision om att Istanbul, det gamla Konstantinopel, skulle erövras. Riktigt framgångsrikt skulle riket vara först då ”det andra Rom” åter var i kristenhetens händer.

Search for dating ryssland:

dating ryssland-46dating ryssland-1dating ryssland-42dating ryssland-89

Att furstar hade älskarinnor – så även Peter – var allmänt accepterat, inte minst under 1700-talet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “dating ryssland”